Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος προτεραιότητας και tablet αξιολόγησης των ΚΕΠ του Δήμου Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος προτεραιότητας και tablet αξιολόγησης των ΚΕΠ του Δήμου Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού