Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων Δήμου Πρέβεζας»

Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού