Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2024-2025

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2024-2025

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού