Προκήρυξη του έργου «Ανακατασκευή – διαμόρφωση οδού Καλημέρη και δημιουργία επιμέρους υποδομών»

Προκήρυξη του έργου «Ανακατασκευή – διαμόρφωση οδού Καλημέρη και δημιουργία επιμέρους υποδομών»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού