Προκήρυξη του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την θεομηνία 10-11/12/2021»

Προκήρυξη του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την θεομηνία 10-11/12/2021»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού