Ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση για την ένταξη και προσαρμογή των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο πρώτο σχολικό περιβάλλον

Ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση για την ένταξη και προσαρμογή των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο πρώτο σχολικό περιβάλλον

10_19

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο