Αποφάσεις Δημάρχου

308/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας Λιόγκα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ 30 Τεχνιτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/308.pdf"]...

307/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Πλέουρα Αθηνάς του Αλεξάνδρου, κατηγορίας/ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/307.pdf"]...

304/2018 – Χορήγηση ειδών ατομικών προστασίας στους δικαιούχους ωφελούμενους στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Υψηλής Ανεργίας (Δημόσια Πρόσκληση Νο 16/2017)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/304.pdf"]...

284/2018 – Τροποποίηση της αριθμ.: 55/2018 Απόφασης του Δημάρχου περί συγκρότησης ειδικής επιτροπής κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 26 /11-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΠΥ) σχετική με τον καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός Ν.Π ή υπηρεσίας των Δήμων)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/284.pdf"]...