Αποφάσεις Δημάρχου

65/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Νάκα Ευφροσύνης του Σπυρίδωνα, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/65.pdf"]...

60/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας για την πραγματοποίηση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους υπαλλήλους του Δήμου Πρέβεζας , το χορευτικό τμήμα του Δήμου και των μελών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» «

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/60.pdf"]...

56/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών και υπηρεσιών για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Πρέβεζας στο πλαίσιο της Καρναβαλικής περιόδου έτους 2018 «

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/56.pdf"]...

55/2018 – Συγκρότηση ειδικής επιτροπής κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 26 /11-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΠΥ) σχετική με τον καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός Ν.Π ή υπηρεσίας των Δήμων)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/55.pdf"]...

47/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Δημοσίευση της αριθ.: 18/2018 Απόφαση Δημάρχου περί Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου και υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης τοπικών συμβουλίων, εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων και Συνδέσμου Ύδρευσης»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/47.pdf"]...

38/2018 – 1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου ( Α/Α 2 ) με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002328 Ε.Π ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/38.pdf"]...

32/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Πιτροπάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/32.pdf"]...