Αποφάσεις Δημάρχου

Κατάταξη σε Μ.Κ. του με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Μερκούρη Παναγιώτη του Σωκράτη, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/201529/2018 –

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/29.pdf"]...

28/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ.Ζώνιου Κωνσταντίνου του Σταύρου, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/28.pdf"]...

26/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Πάνη Βαγιούλας του Βασιλείου, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/26.pdf"]...

25/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Κοντού Ιωάννας του Αθανασίου, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/25.pdf"]...

24/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Γιαμά Σοφίας του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/24.pdf"]...

18/2018 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου και υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης τοπικών συμβουλίων, εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων και Συνδέσμου Ύδρευσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/18.pdf"]...