Αποφάσεις Δημάρχου

240/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας προμήθειας σύνθεσης με άνθη-ανθοστήλη για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του πεζογράφου Στέφανου Σταμάτη με τίτλο «Στέφανος Σταμάτης: Ο πρεβεζάνος πεζογράφος, δέκα χρόνια από το θάνατό του»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/240.pdf"]...

239/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την φιλοξενία ομιλητή στο πλαίσιο της πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Πρέβεζας-Δημοτική Βιβλιοθήκη , για την παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του συγγραφέα Στέφανου Σταμάτη με τίτλο «Στέφανος Σταμάτης: Ο πρεβεζάνος πεζογράφος, δέκα χρόνια από το θάνατό του»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/239.pdf"]...

238/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την παροχή γεύματος και δείπνου στους φιλοξενούμενους ομιλητές της πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Πρέβεζας, για την παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του συγγραφέα Στέφανου Σταμάτη με τίτλο «Στέφανος Σταμάτης: Ο πρεβεζάνος πεζογράφος, δέκα χρόνια από το θάνατό του»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/238.pdf"]...

237/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών για τις ανάγκες προβολής της πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του πεζογράφου Στέφανου Σταμάτη με τίτλο «Στέφανος Σταμάτης: Ο πρεβεζάνος πεζογράφος, δέκα χρόνια από το θάνατό του»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/237.pdf"]...

205/2018 – Αποδοχή αίτησης παραίτησης ωφελούμενου στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Υψηλής Ανεργίας (Δημόσια Πρόσκληση Νο 16/2017)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/205.pdf"]...